• Forvaltning av laks 

      Thorstad, Eva B.; Rybråten, Stine (NINA Rapport;1968, Research report, 2021)
      Thorstad, E.B. & Rybråten, S. 2021. Forvaltning av laks. NINA Rapport 1968. Norsk institutt for naturforskning. Laks er en viktig naturressurs i Norge, og Norge har ansvar for en stor andel av laksen rundt Nord-Atlanteren. ...