• Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold 

      Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1042, Research report, 2014-05)
      Det er foretatt en kunnskapssammenstilling om verdifulle sandfuruskoger og sandfuruskog-sopper, samt en omfattende nykartlegging av dette elementet 2011-2013. Mens åpne sandområder er særlig verdifulle for sjeldne/rødlistede ...