• Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa 

      Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;1504, Research report, 2018)
      Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Myklebost, H. 2018. Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. NINA Rapport 1504. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet et naturfaglig forslag til skjøtselsplan ...