• Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge 

      Dervo, Børre K.; Bakkestuen, Vegar; Mjelde, Marit; Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas; Gregersen, Finn (NINA Rapport;1814, Research report, 2020)
      Dervo, B.K., Bakkestuen, V., Mjelde, M., Walseng, B., Jensen, T. og Gregersen, F. 2020. Prediksjonsmodellering av forekomst av kalkdammer i Norge. NINA Rapport 1814. Norsk institutt for naturforskning. Potensielle kalkrike ...