• Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultat fra første overvåkingsomløp 2013−2015 

   Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Blaalid, Rakel; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;1297, Research report, 2016-12-01)
   Brandrud, T. E., Evju, M., Blaalid, R. og Skarpaas, O. 2016. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultat fra første overvåkingsomløp 2013−2015. - NINA Rapport 1297. 128 s. Et nasjonalt ...
  • Rødlister. Fra fundament til forvaltning 

   Skarpaas, Olav; Brandrud, Tor Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;609, Research report, 2012)
   Rødlista for arter utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for forvaltning av norsk natur. Målet med dette prosjektet har vært å styrke og utvikle verktøy for forvaltning av biologisk mangfold knyttet til rødlista. ...