• Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014 

      Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1133, Research report, 2014)
      Olstad, K. & Dokk, J.G. 2013. Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014 - NINA Rapport 1133. 24 s. Ljøravassdraget har sine kilder rundt Drevfjället i Dalarnas län i Sverige. Elva har deretter et løp på drøyt 40 km ...