• Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet 

   Hanssen, Sveinn Are; Strøm, Hallvard; Descamps, Sebastian; Moe, Børge (NINA rapport;1020, Research report, 2014)
   Ved oppstart av gruvedrift i Lunckefjell ble det i tillatelsen fra Miljøverndepartementet stilt visse vilkår til Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG). I disse vilkårene inngikk blant annet et bestandsanslag av (1) ...
  • Gressproduksjon i et landskap med gjess. Er det noen bærekraftige løsninger? 

   Tombre, Ingunn M.; Renna, Ragnhild; Dalmannsdottir, Sigridur; Holmgaard, Sanne Bech; Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit; Vestland, Karoline; Hansen, Johnny Dahl; Kristiansen, Evar; Enoksen, Knut Johnny; Theodorsen, Jan (NINA Rapport;2464, Research report, 2024)
   Rapporten publiseres 29. april 2024
  • Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Eythórsson, Einar; Søreng, Siri Ulfsdatter; Tømmervik, Hans; Kristiansen, Amund (NINA Rapport;431, Research report, 2009)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Eythorson, E., Søreng, S.U., Tømmervik, H. & Kristiansen, A. 2009. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis. - NINA Rapport 431. 36 s. ...