• Bestandsovervåking av villsvin – Status og forslag til overvåkingsmetodikk 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Rolandsen, Christer M.; Rivrud, Inger Maren; Kindberg, Jonas; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2101, Research report, 2022)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M, Rivrud, I.M., Kindberg, J. & Rosvold, J. 2022. Bestandsovervåking av villsvin – Status og forslag til overvåkingsmetodikk. NINA Rapport 2101. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Bestandsovervåking av villsvin. Status 2022 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Bahlk, Sunniva; Rolandsen, Christer M.; Rivrud, Inger Maren; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2293, Research report, 2023)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Bahlk, S. Rolandsen, C.M, Rivrud, I.M. & Rosvold, J. 2023. Bestandsovervåking av villsvin – Status 2022. NINA Rapport 2293. Norsk institutt for naturforskning. NINA kartlegger utbredelsen og ...
  • Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2021 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Tvete, Karl Ove; Røragen, Sondre; Bahlk, Sunniva; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;2139, Research report, 2022)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Tvete, K.O, Røragen, S., Bahlk, S. & Linnell, J.D.C. 2022. Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2021. NINA Rapport 2139. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2021 ...
  • Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2022 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Tvete, Karl Ove; Bahlk, Sunniva; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;2304, Research report, 2023)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Tvete, K.O, Bahlk, S. & Linnell, J.D.C. 2023. Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2022. NINA Rapport 2304. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2021 i oppdrag fra ...
  • Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til innsamlingsdesign og dataprosessering 

   Kleiven, Eivind Flittie; Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Böhner, Hanna; Cretois, Benjamin; Frassinelli, Francesco; Ims, Rolf Anker; Jepsen, Jane U.; Soininen, Eeva M.; Eide, Nina E. (NINA Rapport;2170, Research report, 2022)
   Kleiven, E.F., Framstad, E., Bakkestuen, V., Böhner, H., Cretois, B., Frassinelli, F., Ims, R.A., Jepsen, J.U., Soininen, E.M. & Eide, N.E. 2022. Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til ...
  • Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie 

   Odden, John; Rauset, Geir Rune; Thorsen, Neri; Støen, Ole-Gunnar; Berget, Dag Arne; Lien, Ole Mattis; Frank, Jens; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;1464, Research report, 2018)
   Odden, J., Rauset, G.R., Thorsen, N.H., Støen, O.-G., Berget, D.A., Lien, O.M., Frank, J. & Linnell, J.D.C. 2018. Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie. NINA Rapport 1464. ...
  • Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk og diett 

   Rivrud, Inger Maren; Odden, John; Davey, Marie; Thorsen, Neri H.; Rolandsen, Christer M.; Støen, Ole-Gunnar; Mysterud, Atle; Grøntvedt, Carl Andreas; Fossøy, Frode; Våge, Jørn; Rokseth, Malin; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2451, Research report, 2024)
   Rivrud, I.M., Odden, J., Davey, M., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M., Støen, O., Mysterud, A., Grøntvedt, C.A., Fossøy, F., Våge, J., Reiten, M.R. & Rosvold, J. 2024. Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk ...