• Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

      Bratli, Harald; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;1171, Research report, 2015)
      Bratli, H., Evju, M. & Stabbetorp, O. E. 2015. Kalkberg – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. – NINA Rapport 1171. 49 s. Hotspot-habitatet kalkberg er kalkrike bergvegger og bergknauser, ...