• Rødlister. Fra fundament til forvaltning 

      Skarpaas, Olav; Brandrud, Tor Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;609, Research report, 2012)
      Rødlista for arter utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for forvaltning av norsk natur. Målet med dette prosjektet har vært å styrke og utvikle verktøy for forvaltning av biologisk mangfold knyttet til rødlista. ...