• Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge 

      Blumentrath, Stefan; Simensen, Trond; Nowell, Megan (NINA Rapport;2171, Research report, 2022)
      Blumentrath, S., Simensen, T. & Nowell, M. 2022. Kartlegging av tomtereserver for fritidsbolig i Norge. NINA Rapport 2171. Norsk institutt for naturforskning NINA har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet ...