• Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks 

      Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard (NINA Rapport;244, Research report, 2007)
      Hindar, K. og Diserud, O. 2007 Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks. NINA Rapport 244. 45 s. Denne rapporten beskriver effekter av rømt oppdrettslaks (Salmo salar) på villaks, og fokuserer ...