• Tiltaksanalyse for elvemusling i nedre del av Vegårvassdraget 

      Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1898, Research report, 2021)
      Magerøy, J.H. 2021. Tiltaksanalyse for elvemusling i nedre del av Vegårvassdraget. NINA Rapport 1898. Norsk institutt for naturforskning. I Vegårvassdraget er det to kjente bestander av elvemusling. I Storelva og nederst ...