• Røyebestanden i Femunden 

      Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Randi; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;1575, Research report, 2018)
      Sandlund, O.T., Saksgård, R. & Næsje, T.F. 2018. Røyebestanden i Femunden. NINA Rapport 1575. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter data om røya i Femunden, samlet ved prøvefiske i ni år med ...