• Bruk og vern i Østmarka 

   Krange, Olve; Figari, Helene; Gundersen, Vegard; Bendiksen, Egil; Venter, Zander (NINA Rapport;2016, Research report, 2021)
   Krange, O., Figari, H., Gundersen, V., Bendiksen, E., Venter, Z. 2021. Bruk og vern i Østmarka. NINA Rapport 2016. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn ...
  • Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein (NINA Rapport;1518, Research report, 2018)
   Selvaag, S.K & Aas, Ø. 2018. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens hold-ninger til verneområder i Norge. NINA Rapport 1518. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en sammenstilling av ...
  • Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Dovrefjell. Moskusstien og Stroplsjødalen 

   Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;2061, Research report, 2022)
   Gundersen, V. & Rød-Eriksen, L. 2022. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Dovrefjell: Moskusstien og Stroplsjødalen. NINA Rapport 2061. Norsk institutt for naturforskning Villreinbestanden i Snøhetta må krysse ...
  • Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet 

   Evju, Marianne; Eide, Nina E.; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1482, Research report, 2018)
   Evju, M., Eide, N. E., Rød-Eriksen, L. & Gundersen, V. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. NINA Rapport 1482. Norsk institutt for ...
  • Sørdalen – Isdalen nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling 

   Aas, Øystein; Tangeland, Torvald; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;211, Research report, 2006)
   Aas,Ø., Tangeland, T. og Andersen, O. 2006. Sørdalen-Isdalen Nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. NINA Rapport 121. 28 pp. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen av to ...
  • Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak 

   Gundersen, Vegard; van Moorter, Bram; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav (NINA Rapport;1903, Research report, 2021)
   Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 1903. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...