• Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport 

      Selvaag, Sofie K.; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena (NINA Rapport;1703, Research report, 2019)
      Selvaag, S., Gundersen, V., Strand, O. & Lægreid, H. 2019. Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. NINA Rapport 1703. Norsk institutt for naturforskning. Kunnskap om ferdsel ...