• Sårbarhetsvurdering av planlagt Nasjonal turiststi til Engabreen, Svartisen 

      Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård G.; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1759, Research report, 2020)
      Vistad, O. I., Hagen, D., Stokke, B. G. og Rød-Eriksen, L. 2020. Sårbarhetsvurdering av planlagt Nasjonal turiststi til Engabreen, Svartisen. NINA rapport 1759. Norsk institutt for naturforskning. Meløy kommune vil søke ...