• Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og omkringliggende vassdrag 

      Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten (NINA Rapport;1835, Research report, 2020)
      Hagen, I.J. & Karlsson, S. 2020. Genetiske analyser av Nidelva (Arendalsvassdraget) og om-kringliggende vassdrag. NINA Rapport 1835. Norsk institutt for naturforskning. Den opprinnelige laksebestanden i Arendalsvassdraget ...