• Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017 

      Solem, Øyvind; Aalbu, Frode; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1417, Research report, 2018)
      Solem, Ø., Aalbu, F. & Mo, T.O. 2018. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1417. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2017 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i ...