• Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner 

      Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Andersen, Oddgeir; Lie, Erik Friele; Garmo, Øyvind A. (NINA Rapport;1296, Research report, 2016)
      Johnsen, S.I., Olstad, K., Andersen, O., Lie, E. F., Garmo, Ø. A. 2016. Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner - NINA Rapport 1296. 25 s + vedlegg. Med bakgrunn i reduserte fangster ...