• Første bekreftede observasjon av gullsjakal i Norge 

      Linnell, John D.C.; Odden, John; Kindberg, Jonas (NINA Rapport;1981, Research report, 2021)
      Linnell, J.D.C., Odden, J. & Kindberg, J. 2021. Første bekreftede observasjon av gullsjakal i Norge. NINA Rapport 1981. Norsk institutt for naturforskning. I februar 2021 dukket det opp en serie bilder fra i Lakselv, ...