• Generallunden kalklindeskog. Skjøtselsplan 

      Brandrud, Tor Erik (NINA Rapport;1526, Research report, 2018)
      Brandrud, T.E. 2018. Generallunden kalklindeskog. Skjøtselsplan. NINA Rapport 1526. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet en naturfaglig skjøtselplan for kalklindeskogen i Generallunden på Ullern. ...