• 420 kV Kraftledning Ofoten – Balsfjord. Konsekvensutredning er for turisme og reiseliv 

   Tangeland, Torvald (NINA Rapport;517, Research report, 2009)
   Denne rapporten redegjør for reiselivsinteresser i områdene mellom Ofoten transformatorsta-sjon i Narvik kommune i Nordland og Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune i Troms og vurderer konsekvensene for disse ...
  • Biologisk mangfold i fem planlagte arenaområder under Tromsø 2018. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl Otto; Arnesen, Geir; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;430, Research report, 2009)
   Jacobsen, K.-O., Arnesen, G. & Johnsen, T.V. 2008. Biologisk mangfold i fem planlagte arenaområder under Tromsø 2018. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. NINA Rapport 430. 67 s. Tromsø Romsa 2018 gjennomfører en ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1733, Research report, 2019)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2019. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019. NINA Rapport 1733. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter ...