• Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna 

      Jokerud, Mari; Breistøl, Arild; Blaalid, Rakel; Ihlen, Per Gerhard (NINA Rapport;1865, Research report, 2020)
      Jokerud, M., Breistøl, A., Blaalid, R. & Ihlen, P.G. 2020. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna. NINA Rapport 1865. Norsk institutt for naturforskning. Norske Shell A/S ønsker å etablere ...