• Rapporten er trukket tilbake 

      Rapporten er trukket tilbake (Research report, 2023)
      Det ble oppdaget en feil på rekkefølgen på deler av skjellmaterialet, og rapporten ble derfor trukket tilbake. Analysene ble kjørt på nytt og rapporten ble utgitt på nytt som NINA Rapport 2319: https://hdl.handle.net/11250/3083006