• Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen 

      Stien, Jennifer; Mattisson, Jenny; Hansen, Inger; Kleven, Oddmund; Randby, Åshild Taksdal; Loe, Leif Egil; Ropstad, Erik; Mysterud, Atle; Stien, Audun (NINA Rapport;2308, Research report, 2023)
      Stien J., Mattisson, J., Hansen, I., Kleven, O., Randsby, Å.T., Loe, L.E., Ropstad, E., Mysterud, A.& Stien, A. 2023. Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen. NINA Rapport 2308. Norskinstitutt for naturforskning. I ...