• Bestandssituasjonen for hare i Norge - en kunnskapstatus 

   Pedersen, Simen; Pedersen, Hans-Christian (NINA rapport;886, Research report, 2012)
   Pedersen, S. & Pedersen, H. C. 2012. Bestandssituasjonen for hare i Norge – en kunnskapsstatus. – NINA Rapport 886. 41 s. Haren (Lepus timidus) har stor utbredelse og spiller en viktig rolle i mange naturtyper, spesielt ...
  • Bestandsvurdering av viltressurser i Nordland fylke. Indikatorer for hjortevilt, småvilt og innlandsfisk 

   Stokke, Sigbjørn; Pedersen, Hans-Christian; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1160, Research report, 2015)
   Fylkestinget i Nordland fylke vedtok i 2012, via Regional planstrategi for Nordland, at det skulle utarbeides en regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk i Nordland fylke etter plan- og byg-ningsloven kapitel 8. I ...
  • Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point observations in Smøla wind-power plant 

   May, Roelof Frans; Lund, Pernille Andersen; Langston, Rowena; Dahl, Espen Lie; Bevanger, Kjetil Modolv; Reitan, Ole; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Stokke, Bård Gunnar; Røskaft, Eivin (NINA rapport;639, Research report, 2010)
   May, R., Hoel, P.L., Langston, R., Dahl, E.L., Bevanger, K., Reitan, O., Nygård, T., Pedersen, H.C., Røskaft, E. & Stokke, B.G. 2010. Collision risk in white-tailed eagles. Modelling collision risk using vantage point ...
  • Etterundersøkingar og konsekvensutgreiingar for Hitra vindpark (Hitra 2. Naturmiljø med unntak av fugleliv 

   Veiberg, Vebjørn; Pedersen, Hans-Christian (NINA Rapport;533, Research report, 2010)
   Veiberg, V. & Pedersen, H.C. 2010. Etterundersøkingar og konsekvensutgreiingar for Hitra vindpark (Hitra 2) – naturmiljø med unntak av fugleliv. NINA Rapport 533. 25 s. Hitra vindpark består i dag av 24 vindturbinar der ...
  • Fjellryper - En kunnskapsoversikt 

   Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Simen; Brøseth, Henrik; Pedersen, Hans-Christian (NINA rapport;869, Research report, 2012)
   Nilsen, E. B., Pedersen, S., Brøseth, H. & Pedersen, H.C. 2012. Fjellryper – En kunnskapsoversikt – NINA Rapport 869. 38 s. Fjellrype (Lagopus muta) er en karakterart i høyfjellet, og er den eneste herbivore fuglearten ...
  • "Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives” (OPTIPOL). Progress Report 2009 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Bartzke, Gundula; Brøseth, Henrik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Frank Ole; Jacobsen, Karl Otto; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Refsnæs, Steinar; Stokke, Sigbjørn; Vang, Roald (NINA Rapport;504, Research report, 2009)
   From 2009 inclusive, NINA has received economic support for research on power lines and wildlife from the Norwegian Research Council (NFR) through the RENERGI Programme. The project is named “Optimal design and routing of ...
  • Ornitologisk etterundersøkelse og konsekvensutredning i tilknytning til planer for utvidelse av Hitra vindkraftverk 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Dahl, Espen Lie; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Nygård, Torgeir; Pearson, Martin; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole (NINA Rapport;503, Research report, 2010)
   Bevanger, K., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Nygård, T., Pearson, M., Pedersen, H.C. & Reitan, O. 2010. Ornitologisk etterundersøkelse og konsekvensutredning i tilknytning til planer for utvidelse ...
  • Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind). Report on findings 2007-2010 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Berntsen, Finn Erik Harald; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Johnsen, Lars; Kvaløy, Pål; Lund-Hoel, Pernille*; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Røskaft, Eivin; Steinheim, Yngve; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald (NINA Rapport;620, Research report, 2010)
   Bevanger, K., Berntsen, F., Clausen, S., Dahl, E.L., Flagstad, Ø. Follestad, A., Halley, D., Hanssen, F., Johnsen, L., Kvaløy, P., Lund-Hoel, P., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Røskaft, E., Steinheim, Y., ...
  • ”Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway" (BirdWind). Progress Report 2009 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Berntsen, Finn Erik Harald; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Hoel, Pernille Lund; Johnsen, Lars; Kvaløy, Pål; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve; Vang, Roald (NINA Rapport;505, Research report, 2009)
   From 2007 inclusive, NINA has received economic support for research on wind power and birds from the Norwegian Research Council (NFR) through the RENERGI-programme. The project is named Pre- and post-construction studies ...
  • "Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway". Progress Report 2008 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Clausen, Stig Morten; Dahl, Espen Lie; Flagstad, Øystein; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Hoel, Pernille Lund; Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Lars; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve; Vang, Roald (NINA Rapport;409, Research report, 2008)
   Bevanger, K., Clausen, S., Flagstad, Ø. Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Lund Hoel, P., Jacobsen, K.-O., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O., Steinheim, Y. & Vang, R. 2008. ...
  • “Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”. Status report 1st January 2008 

   Bevanger, Kjetil Modolv; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Halley, Duncan John; Hanssen, Frank Ole; Johnsen, Lars; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Pedersen, Hans-Christian; Reitan, Ole; Steinheim, Yngve (NINA Rapport;355, Research report, 2008)
   Bevanger, K., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Halley, D., Hanssen, F., Johnsen, L., May, R., Nygård, T., Pedersen, H.C., Reitan, O. & Steinheim, Y. 2008. ”Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and ...