• Habitatmodell for lirype i Finnmark 

      Pedersen, Åshild Ø.; Jepsen, Jane Uhd; Biuw, Martin; Johansen, Bernt (NINA rapport;845, Research report, 2012)
      Pedersen, Å.Ø., Jepsen, J.U., Biuw, M. & Johansen, B. 2012. Habitatmodell for lirype i Finnmark – NINA Rapport 845, 36 s. I 2010 tok Finnmarkseiendommen (FeFo) initiativ til å utvikle en regional prediktiv habitatmodell ...