• Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til innsamlingsdesign og dataprosessering 

      Kleiven, Eivind Flittie; Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Böhner, Hanna; Cretois, Benjamin; Frassinelli, Francesco; Ims, Rolf Anker; Jepsen, Jane U.; Soininen, Eeva M.; Eide, Nina E. (NINA Rapport;2170, Research report, 2022)
      Kleiven, E.F., Framstad, E., Bakkestuen, V., Böhner, H., Cretois, B., Frassinelli, F., Ims, R.A., Jepsen, J.U., Soininen, E.M. & Eide, N.E. 2022. Ny nasjonal smågnagerovervåking i fjell basert på kamerafeller. Forslag til ...