• Dødelighet og skader hos stedegen laksefisk ved fiske etter pukkellaks med kilenot 

   Havn, Torgeir B.; Ulvan, Eva M.; Bøe, Kristin; Karlsen, Dag H. (NINA Rapport;2369, Research report, 2023)
   Havn, T.B., Ulvan, E.M., Bøe, K. & Karlsen, D.H. 2023. Dødelighet og skader hos stedegen laksefisk ved fiske etter pukkellaks med kilenot. NINA Rapport 2639. Norsk institutt for naturforskning Fangstene av pukkellaks i ...
  • Effekten av overvåkingsfiske om høsten på overlevelse og atferd hos laks før og under gyting 

   Havn, Torgeir B.; Munkeby, Johan O.; Lennox, Robert; Karlsen, Dag H.; Davidsen, Jan G.; Ulvan, Eva M.; Solem, Øyvind (NINA Rapport;2253, Research report, 2023)
   Havn, T.B., Munkeby, J.O., Lennox, R., Karlsen, D.H., Davidsen, J.G., Ulvan, E.M. & Solem, Ø. 2023. Effekten av overvåkingsfiske om høsten på overlevelse og atferd hos laks før og under gyting. NINA Rapport 2253. Norsk ...
  • Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2022 

   Holthe, Espen; Berger, Hans Mack; Berg, Marius; Karlsen, Dag H. (NINA Rapport;2182, Research report, 2022)
   Holthe, E., Berger, H.M., Berg, M. & Dag H. Karlsen. 2022 Ungfiskundersøkelser i Levangerelva 2022. NINA Rapport 2182. Norsk institutt for naturforskning. Ungfiskundersøkelsene i 2022 viste lave tettheter av laksefisk i ...