• Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014. 

      Johnsen, Stein Ivar; Skurdal, Jostein; Garnås, Erik (NINA Rapport;1048, Research report, 2015)
      Johnsen, S.I., Skurdal, J. & Garnås, E. 2014. Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014 - NINA Rapport 1048. 23 s. + vedlegg. Lange tidsserier er viktig for å kunne vurdere langsiktige ...