• Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige 

   Johnsen, Stein Ivar; Garmo, Øyvind A.; Larsen, Bjørn Mejdell; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;1805, Research report, 2020)
   Johnsen, S.I., Garmo, Ø.A., Larsen, B.M. & Olstad, K. 2020. Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige. NINA Rapport 1805. Norsk institutt for naturforskning. Tidligere kalking ...
  • Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Andersen, Oddgeir; Lie, Erik Friele; Garmo, Øyvind A. (NINA Rapport;1296, Research report, 2016)
   Johnsen, S.I., Olstad, K., Andersen, O., Lie, E. F., Garmo, Ø. A. 2016. Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner - NINA Rapport 1296. 25 s + vedlegg. Med bakgrunn i reduserte fangster ...