• Felt 5 - Varangerhalvøya øst. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen 

      Øian, Hogne; Skår, Margrete; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Eira, Lájlá Helene (NINA rapport;881, Research report, 2012)
      Øian, H., Skår, M., Aas, Ø., Andersen, O., Eira, L.H. 2012. Felt 5 – Varangerhalvøya øst. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen - NINA Rapport 881. 152 s. Utredningen er skrevet på oppdrag fra Finnmarkskommisjonen ...