• Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning 

      Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Brandrud, Tor Erik; Dale, Tormod; Elsrud, Ole Erik; Rønning, Egil; Skuland, Silje (NINA Rapport;480, Research report, 2009)
      Sverdrup-Thygeson, A., Bergsaker, E., Brandrud, T.E., Dale, T., Elsrud, O.E., Rønning, E., Skuland, S. 2009. Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning. - NINA Rapport 480. 58 s. Rapporten ...