• Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;1984, Research report, 2021)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2021. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020. NINA Rapport 1984. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2021 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;2113, Research report, 2022)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2022. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2021. NINA Rapport 2113. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2022–2023 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;2428, Research report, 2024)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2024. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2022–2023. NINA Rapport 2428. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt ...