• Naturindeks og økonomisk aktivitet. Analyse av påvirkningsfaktorer 

   Garnåsjordet, Per Arild; Framstad, Erik; Aslaksen, Iulie; Jakobsson, Simon; Skarpaas, Olav; Chen, Xianwen (NINA Rapport;1747, Research report, 2019)
   Garnåsjordet, P.A., Framstad, E., Aslaksen, I., Jakobsson, S., Skarpaas. O. & Chen, X. 2019. Naturindeks og økonomisk aktivitet: Analyse av påvirkningsfaktorer. NINA Rapport 1747. Norsk institutt for naturforskning. Naturindeks ...
  • Urban Nature’s Health Effects and Monetary Valuation: A Systematic Review 

   Chen, Xianwen (NINA Rapport;1278, Research report, 2016-07-06)
   Chen, X. 2016. Urban nature’s health effects and monetary valuation: a systematic review. – NINA Report 1278. 28 pp. Extensive research has demonstrated that urban nature has positive effects to human health. Urban nature ...