• Kartlegging av oterens effekt på bestander av laks og sjøørret - Sunnmøre 

      van Dijk, Jiska; Kambestad, Marius; Carss, David C.; Hamre, Øyvind (NINA Rapport;1780, Research report, 2020)
      van Dijk, J., Kambestad, M., Carss, D.C & Hamre, Ø. 2020. Kartlegging av oterens effekt på bestander av laks og sjøørret – Sunnmøre. NINA Rapport 1780. Norsk institutt for naturforskning. Gjennom prosjektet har det vist ...