• Bestandsstatus hjå auren i Gjende 

      Hesthagen, Trygve; Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Randi; Øyjordet, Knut (NINA Rapport;2069, Research report, 2022)
      Hesthagen, T., Sandlund, O.T., Saksgård, R. & Øyjordet, K. 2022. Bestandsstatus hjå auren i Gjende. NINA Rapport 2069. Norsk institutt for naturforsking. Denne rapporten gjev ei analyse av bestandstilhøva hjå Gjende-auren ...