Now showing items 21-23 of 23

  • Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma 

   Erikstad, Lars; Andersen, Oddgeir; Halvorsen, Gunnar; Reitan, Ole; Risan, Thomas; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;357, Research report, 2008)
   Erikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O. 2008. Verma kraftverk - Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. - NINA Rapport 357. 55 s. Denne rapporten består av tre ...
  • Verneplan for Hjerkinn skytefelt – kunnskapsstatus for naturtyper, flora og fugleliv. 

   Reitan, Ole; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove; Stabbetorp, Odd Egil; Hagen, Dagmar (NINA Rapport;1088, Research report, 2014-11)
   I forbindelse med verneplanarbeidet for Hjerkinn skytefelt har NINA på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland oppdatert kunnskapen om naturtyper, flora og sårbart fugleliv i utredningsområdet. Sammenstillingen er utført på ...
  • Vindkraft og fugl på Smøla 2003–2006 

   Follestad, Arne; Flagstad, Øystein; Nygård, Torgeir; Reitan, Ole; Schulze, Johan Erik (NINA Rapport;248, Research report, 2007)
   Follestad, A., Flagstad, Ø., Nygård, T., Reitan, O. & Schulze, J. 2007. Vindkraft og fugl på Smøla 2003–2006. - NINA Rapport 248. 78 s. Smøla har en stor og tett bestand av hekkende havørn. Ved konsesjonsbehandling av Smøla ...