• Bever - forvaltning av en jakt- friluftsliv- og miljøressurs. En håndbok om moderne metoder for praktisk forvaltning av beverbestander 

   Halley, Duncan John; Bevanger, Kjetil Modolv (NINA Rapport;21, Research report, 2005)
   Halley, D. og Bevanger, K. 2005. Bever - forvaltning av en jakt-, frilufts- og miljøressurs: en håndbok om moderne metoder for praktisk forvaltning avbeverbestander. - NINA Rapport 21. 61 s.
  • Bjørn i Nord-Trøndelag 

   Nygård, Torgeir; Brainerd, Scott Michael; Brøseth, Henrik; Berntsen, Finn Erik Harald; Bjørnes, Even; Kvam, Tor; Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Paul Harald; Stokke, Sigbjørn; Sørensen, Ole Jakob; Swenson, Jon (NINA rapport;472, Research report, 2009)
   Atten brunbjørner (åtte binner og ti hannbjørner) ble fanget i prosjektperioden 1993-2002. Alle binnene og åtte hanner ble radiomerket med VHF-halsbåndsendere For sju binner og fem hannbjørner ble det innsamlet peiledata ...
  • Climate and density-dependence cause changes in adult sex ratio in a large Arctic herbivore 

   Peeters, Bart; Veiberg, Vebjørn; Pedersen, Åshild Ønvik; Stien, Audun; Irvine, Robert Justin; Aanes, Ronny; Sæther, Bernt-Erik; Strand, Olav; Hansen, Brage Bremset (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Peeters, B., V. Veiberg, A. Ø. Pedersen, A. Stien, R. J. Irvine, R. Aanes, B.-E. Sæther, O. Strand, and B. B. Hansen. 2017. Climate and density dependence cause changes in adult sex ratio in a large Arctic herbivore. ...
  • Det ble så stille. Evaluering av effekten av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk 

   Aas, Øystein; Dervo, Børre Kind; Andersen, Oddgeir; Skurdal, Jostein; Johnsen, Stein Ivar; Åsen, Eli; Tangeland, Torvald (NINA rapport;449, Research report, 2009)
   Formålet med denne rapporten har vært å vurdere hvordan bortfallet av fiskeravgiften og fiske-fondet for innlandsfisk fra 2002 har virket på fiskedeltagelse, hindringer mot innlandsfiske og forvaltning og tiltak innenfor ...
  • El-fiskemetodikk – Gamle problemer og nye utfordringer 

   Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet (NINA Rapport;488, Research report, 2009)
   Forseth, T. & Forsgren, E. (red.) 2008. El-fiskemetodikk – Gamle problemer og nye utfordringer. – NINA Rapport 488. 74 s. El-fiske er et viktig verktøy i studier av elvelevende fisk. Metoden har bred anvendelse fra ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) 

   Öberg, Sandra Charlotte Helene (NINA Rapport;984, Research report, 2013)
   Öberg, S. 2013. Faglig grunnlag for handlingsplan for stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea). – NINA Rapport 984. 27 s. Stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) er en karakteristisk edderkoppart som tilhører ...
  • Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014 

   Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan (NINA Rapport;1120, Research report, 2015)
   Naturbaselokaliteter med de utvalgte naturtypene slåttemark, lauveng og slåttemyr i Buskerud er gjennomgått og kartlagt. En oversikt over lokaliteter med slåttemark ble utarbeidet av Fyl-kesmannen. Lista omfattet 122 ...
  • Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen 

   Tombre, Ingunn; Nicolaisen, Per Ivar*; Ødegaard, Pål Iver*; Madsen, Jesper; Hansen, Jannik (NINA Rapport;452, Research report, 2009)
   Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Ødegaard, P.-I., Madsen, J. & Hansen, J. 2009. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen. NINA Rapport 452. 39 s. Denne rapporten ...
  • Linking social values of wild reindeer to planning and management options in Southern Norway 

   Kaltenborn, Bjørn Petter; Mehmetoglu, Mehmet; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Norway is home to the last remaining populations of wild mountain reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Europe. Concerns over anthropogenic and natural drivers have led to change in the management regime from a ...
  • Nordisk kongeørnsymposium 2013 

   Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger (NINA Rapport;1001, Research report, 2013)
   Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere ...
  • Overvakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. Versjon 1 – mars 2007 

   Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Nellemann, Christian; Framstad, Erik; Erikstad, Lars; Gjershaug, Jan Ove; Vistnes, Ingunn Ims (NINA Rapport;188A, Research report, 2007)
   Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. Overvakingsplan for verneområda på Dovrefjell. Del C. Skjema og instruksar. Vedlegg til NINA Rapport 188. ...
  • Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny (NINA Rapport;527, Research report, 2009)
   Tombre, I.M., Madsen, J. & Bakken, J. 2009. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009. - NINA Rapport 527. 71 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgås Anser brachyrhynchus ...
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004 

   Pedersen, Hans Chr.; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Brainerd, Scott; Brøseth, Henrik; Gundersen, Hege; Hjeljord, Olav; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein; Strømseth, Thomas H.; Wam, Hilde; Zimmermann, Barbara (NINA Rapport;117, Research report, 2005)
   Pedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg, O., Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Strømseth, T.H., Wam, H. & Zimmermann, B. 2005. Rovvilt og Samfunn ...
  • Røsvatn; 1997-2013. Hva skjedde etter utsettingen av 12000 store ørret i perioden 2006 til 2009? 

   Svenning, Martin; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Godiksen, Jane Amtoft (NINA Rapport;687, Research report, 2013-04)
  • Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder 

   Hagen, Dagmar; Systad, Geir Helge; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Stien, Audun; Erikstad, Lars; Moe, Børge; Svenning, Martin; Veiberg, Vebjørn (NINA Rapport;1045, Research report, 2014)
   Hagen, D., Systad, G.H., Eide, N.E., Vistad, O.I., Stien, A., Erikstad, L., Moe, B., Svenning, M., & Veiberg, V. 2014. Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. – NINA Rapport 1045. 53 ...
  • Sea lice in Iceland: assessing the status and current implications for aquaculture and wild salmonids 

   Karbowski, Chelsey M.; Bengt, Finstad; Karbowski, Niklas; Richard D., Hedger (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This is the first in-depth study which quantifies lice infestation levels on wild and farmed salmonids in a fjord system in Iceland (Arnarfjörður, Westfjords) and gives a baseline for the assessment of sea lice infestation ...
  • Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 

   Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Ueno, Mayumi; Nilsen, Erlend Birkeland; Gangsei, Lars Erik; Stenbrenden, Magnus; Libjå, Lars Egil (NINA rapport;1043, Research report, 2014)
   Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandsutviklingen i kombinasjon med effektiv høsting. I denne prosessen har fritidsjegere en viktig rolle ved at de hvert år rapporterer ...
  • Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering? 

   Svenning, Martin; Præbel, Kim; Kanstad Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten (NINA Rapport;957, Research report, 2013-04)
   Nedgang i fangstene av sjørøye har ført til behov for regulering av fisket, og i revideringen av elveforskriftene for fisket etter anadrom fisk de siste årene har det vært iverksatt innstramminger i fisket etter etter ...
  • Spørreundersøkelse blant rypejegere etter jaktsesongen 2006/07. Datagrunnlag og noen sentrale funn fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 

   Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn P.; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Faye-Schjøll, Erik; Solvang, Håkon (NINA rapport;379, Research report, 2009)
   Andersen, O., Kaltenborn, B. P., Pedersen, H. C., Storaas, T., Faye-Schjøll, E. & Solvang, H. 2008. Spørreundersøkelse blant rypejegere etter jaktsesongen 2006/07. Datagrunnlag og noen sentrale funn fra Rypeforvaltningsprosjektet ...
  • Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet) 

   Svenning, Martin (NINA Rapport;38a, Research report, 2005)
   Svenning, M.-A. 2005. Utsetting av potensielt fiskeetende ørret i Tustervatn (Røsvatnmagasinet). - NINA Rapport 38a. 31 s.