• Faglig grunnlag for handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus 

      Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;438, Research report, 2009)
      Sverdrup-Thygeson, A. 2008. Faglig grunnlag for handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus. – NINA Rapport 438. 31 s. Målsetning Målsetningen med denne handlingsplanen er å bidra til å sikre langsiktig ...