• DNA-analyser i overvåkingen av den norske ulvebestanden 2007 -2009 

   Flagstad, Øystein; Balstad, Torveig; Johansson, Malin; Wärdig, Cecilia; Hagen, Merethe; Ellegren, Hans; Eriksen, Line Birkeland (NINA Rapport;410, Research report, 2009)
   Flagstad, Ø., Balstad, T., Johansson, M., Eriksen, L. B., Wärdig, C. , Hagen, M. & Ellegren, H. 2009. DNA-analyser i overvåkingen av den norske ulvebestanden 2007 -2009 - NINA Rapport 410. 19 s. Ulv i Norge og Sverige ...
  • Inventering av varg vintern 2014-2015 

   Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1 - 2015, Research report, 2015)
   Vargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam skandinavisk population med utbredning över riksgränsen. Årliga inventeringar genomförs vintertid i respektive land. Miljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat ...