• Tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. 

      Jacobsen, Karl Otto; Often, Anders; Dahl-Hansen, Geir A. P.; Dahl-Hansen, Ida (NINA Rapport;1096, Research report, 2015)
      Jacobsen, K.-O., Often, A., Dahl-Hansen, G.A.P. & Dahl-Hansen, I. 2015. Tiltak langs E6 over Kvænangsfjellet, Troms. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 1096. 49 s I forbindelse med Statens vegvesen ...