• Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen. Bruk av områder og individuell adferd 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny; Bergland, Ole-Petter; Kristensen, Jan Bolding; Røsshag, Bjørn (NINA Rapport;3, Research report, 2005)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Bakken, J., Bergland, O.P., Kristensen, J.B., Røsshag, B. 2005. Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen: bruk av områder og individuell adferd. - NINA Rapport 3. 31 s. Denne rapporten sammenfatter ...
  • Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess. En evaluering for Vesterålen, 2006-2007. 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny; Bergersen, Espen; Hjerrild, Jens (NINA Rapport;301, Research report, 2007)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Bakken, J., Bergersen, E. & Hjerrild, J. 2007. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess. En evaluering for Vesterålen, 2006-2007. - NINA Rapport 301. 61 ...
  • Registreringer av gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2008. 

   Tombre, Ingunn; Bakken, Johnny; Jacobsen, Karl-Otto; Madsen, Jesper (NINA Rapport;394, Research report, 2008)
   Tombre, I.M., Bakken, J., Jacobsen, K.-O. & Madsen, J. 2008. Registreringer av gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2008. NINA Rapport 394, 71 s. Både kortnebbgås og hvitkinngås raster i Vesterålen hver vår på vei til ...
  • Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny (NINA Rapport;527, Research report, 2009)
   Tombre, I.M., Madsen, J. & Bakken, J. 2009. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009. - NINA Rapport 527. 71 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgås Anser brachyrhynchus ...
  • Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2010 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny (NINA Rapport;613, Research report, 2010)
   Tombre, I., Madsen, J. & Bakken, J. 2010. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2010 - NINA Rapport 613, 51 s. Denne rapporten sammenfatter resultater fra gåseregistreringer i Vesterålen ...
  • Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bergersen, Espen Andre; Bakken, Johnny (NINA Rapport;83, Research report, 2005)
   Tombre, I.M, Madsen, J., Bergersen, E.A. og Bakken, J. 2005. Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan - NINA Rapport 83, 38 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av ...