• Kongeørn i Nord-Trøndelag 2009-2013 

   Nygård, Torgeir; Østerås, Tom Roger (NINA rapport;1011, Research report, 2014)
   Prosjektets hovedmål var å skaffe et oppdatert bestandsestimat for kongeørnbestanden i Nord-Trøndelag. Først ble alle tilgjengelige opplysninger om kongeørnhekkinger i fylket samlet. En tok utgangspunkt i de stedfestede ...
  • Nordisk kongeørnsymposium 2013 

   Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger (NINA Rapport;1001, Research report, 2013)
   Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere ...