• Elephants over the Cliff: Explaining Wildlife Killings in Tanzania 

   Mariki, Sayuni; Svarstad, Hanne; Benjaminsen, Tor A (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Many incidents of elephant killings have recently taken place in Tanzania as well as in other Africancountries. Such events are usually presented as results of the rising global demand for ivory. As we showin this case ...
  • Evaluering av Friluftslivets År 2005 

   Vistad, Odd Inge; Tennøy, Aud; Svarstad, Hanne; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;170, Research report, 2006)
   Vistad, O. I., Tennøy, A., Svarstad, H. & Andersen, O. 2006. Evaluering av Friluftslivets År 2005. NINA Rapport 170, 109 s. Denne evalueringa er først og fremst en analyse at de tiltak som fikk økonomisk støtte i anledning ...
  • FemiNINAs mentor-ordning for kvinnelige forskere i NINA 

   Qvenild, Marte; Wold, Line Camilla; Svarstad, Hanne (NINA rapport;967, Research report, 2013)
   Qvenild, M., Wold, L.C. & Svarstad, H. 2013. FemiNINAs mentor-ordning for kvinnelige forskere i NINA – NINA Rapport 967. 24 s Styret til det interne nettverket for kvinnelige ansatte ved NINA, FemiNINA, tok i 2010 initiativ ...
  • Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel 

   Svarstad, Hanne; Skuland, Silje Elisabeth; Guldvik, Ingrid; Figari, Helene (NINA Rapport;432, Research report, 2009)
   Svarstad, H., Skuland, S., Guldvik, I. & Figari, H. 2009. Fraværet av likestilling i lokal naturforvaltning. Nasjonalparkplanen som eksempel - NINA Rapport 432. 45 s. Denne rapporten presenterer en studie av kjønnsrepres ...
  • Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling 

   Svarstad, Hanne; Guldvik, Ingrid; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;94, Research report, 2005)
   Svarstad, H., Guldvik; I. & Dervo, B.K. 2005. Kjønnsperspektiver på utmarksbasert næringsutvikling. - NINA Rapport 94. 27 s. Rapporten utgjør resultatet av annen del av et utredningsprosjekt om etablering av utmarksba-sert ...
  • Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Vega 23. – 24. september 2008 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Bruteig, Inga Elise; Svarstad, Hanne; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Fageraas, Knut (NINA Rapport;399, Research report, 2008)
   Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Bruteig, I.E., Svarstad, H., Skar, B., Risan, T. & Fageraas, K. 2008. Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar, Vega 23. – 24. september 2008. - NINA Rapport ...