• Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre er i gang 

   Støen, Ole-Gunnar (Journal article, 2019)
  • Bjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. 

   Mattisson, Jenny; Støen, Ole-Gunnar; Kindberg, Jonas (NINA Rapport;1662, Research report, 2019)
   Mattisson, J., Støen, O-G. & Kindberg, J. 2019. Bjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. NINA Rapport 1662. Norsk institutt for naturforskning. Funn av fotavtrykk og hi kan ...
  • Brunbjørnbinners arealbehov og betydningen av svensk forvaltning for bestandsutviklingen i Region 6 

   Støen, Ole-Gunnar; Thorsen, Neri Horntvedt; Nilsen, Erlend B.; Rivrud, Inger Maren; Kindberg, Jonas (NINA Rapport;1952, Research report, 2021)
   Støen, O.-G., Thorsen, N.H., Nilsen, E.B., Rivrud, I.M. & Kindberg, J. 2021. Brunbjørnbinners arealbehov og betydningen av svensk forvaltning for bestandsutviklingen i Region 6. NINA Rapport 1952. Norsk institutt for ...
  • Communication Interventions and Fear of Brown Bears: Considerations of Content and Format 

   Johansson, Maria; Hallgren, Lars; Flykt, Anders; Støen, Ole-Gunnar; Thelin, Linda; Frank, Jens (Journal article, 2019)
   Communication interventions are commonly proposed as a way to address people’s fear and negative attitudes to build tolerance in shared landscapes between humans and large carnivores. Therefore, managing authorities ...
  • Controlled exposure reduces fear of brown bears 

   Johansson, Maria; Flykt, Anders; Frank, Jens; Støen, Ole-Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Fear of large carnivores such as brown bears may restrict people’s outdoor activities regardless of experts’ estimated risk of attack. This research study empirically examined three exposure interventions in the form of ...
  • Håndbok for å imøtekomme bekymring og frykt for bjørn og ulv - praktiske råd og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 

   Støen, Ole-Gunnar; Johansson, Maria; Frank, Jens; Flykt, Anders (NINA Temahefte;85, Book, 2022)
   Støen, O-G., Johansson, M., Frank, J. & Flykt, A. 2022. Håndbok for å imøtekomme bekymring og frykt for bjørn og ulv - praktiske råd og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. NINA Temahefte 85. Norsk institutt for naturforskning.
  • Human behaviour can trigger large carnivore attacks in developed countries 

   Penteriani, Vincenzo; del Mar Delgado, Maria; Pinchera, Francesco; Naves, Javier; Fernández-Gil, Alberto; Kojola, Ilpo; Härkönen, Sauli; Norberg, Harri; Frank, Jens; Fedriani, José María; Sahlèn, Veroncia; Støen, Ole-Gunnar; Swenson, Jon; Wabakken, Petter; Pellegrini, Mario; Herrero, Stephen; López-Bao, José Vicente (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   The media and scientific literature are increasingly reporting an escalation of large carnivore attacks on humans in North America and Europe. Although rare compared to human fatalities by other wildlife, the media often ...
  • Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens fysiologi 

   Støen, Ole-Gunnar; Le Grand, Luc; Thorsen, Neri Horntvedt; Sæbø, Solve; Rauset, Geir Rune; Arnemo, Jon Martin; Fuchs, Boris; Evans, Alina L.; Ahlquist, David; Boström, Rasmus (NINA Rapport;1501, Research report, 2018)
   Støen, O.-G, Le Grand, L., Thorsen, N.H., Sæbø, S., Rauset, G.R, Arnemo, J.M., Fuchs, B., Evans, A.L., Ahlquist, D. & Boström, R. 2018. Jaktforsøk på brunbjørn med hund - antall og hundetypens betydning for bjørnens ...
  • Large carnivore conservation and traditional pastoralism: A case study on bear–reindeer predation mitigation measures 

   Tallian, Aimee Grace; Støen, Ole-Gunnar; Immerzeel, Bart; Kindberg, Jonas; Ordiz, Andrés; Persson, Lars Thomas; Segerström, Peter; Skarin, Anna; Stokke, Rune; Tveraa, Torkild; Åhman, Birgitta; Frank, Jens (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   While wildlife and cultural preservation goals can be either complimentary orcounteractive, the goals of large carnivore conservation and traditional pastoralist lifestyles are often at odds. Livestock depredation can ...
  • Movement and heart rate in the Scandinavian brown bear (Ursus arctos) 

   Blanchet, Leslie; Fuchs, Boris; Støen, Ole-Gunnar; Ordiz, Andre; Laske, Timothy G.; Arnemo, Jon Martin; Evans, Alina (Journal article, 2019)
   Background: Understanding animal movement facilitates better management and conservation. The link between movement and physiology holds clues to the basic drivers of animal behaviours. In bears, heart rate increases with ...
  • Proximity-sensors on GPS collars reveal fine-scale predator–prey behavior during a predation event: A case study from Scandinavia 

   Tallian, Aimee Grace; Mattisson, Jenny; Stenbacka, Fredrik; Neumann, Wiebke; Johansson, Anders; Støen, Ole-Gunnar; Kindberg, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Although the advent of high-resolution GPS tracking technology has helped increase our understanding of individual and multispecies behavior in wildlife systems, detecting and recording direct interactions between free-ranging ...
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa) - Det skandinaviske bjørneprosjektet. Oversikt over gjennomførte aktiviteter. Sluttrapport til Norges forskningsråd 

   Swenson, Jon E.; Arnemo, Jon Martin; Bellemain, Eva; Brunberg, Sven; Dahle, Bjørn Steinar; Drageset, Ole-Mattis; Hustad, Håkon; Katajisto, Jonna; Kindberg, Jonas; Nerheim, Eskil; Solberg, Knut Håkon; Segerström, Peter; Støen, Ole-Gunnar; Söderberg, Arne (NINA Rapport;31, Research report, 2005)
   J. E. Swenson, Arnemo, J. M., Bellemain, E., Brunberg, S., Dahle, B., Drageset, O.-M., Hustad, H., Katajisto, J., Kindberg, J., Nerheim, E., Solberg, K. H., Segerström, P., Støen, O.-G., Söderberg, A. & Zedrosser, A. 2005. ...
  • Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie 

   Odden, John; Rauset, Geir Rune; Thorsen, Neri; Støen, Ole-Gunnar; Berget, Dag Arne; Lien, Ole Mattis; Frank, Jens; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;1464, Research report, 2018)
   Odden, J., Rauset, G.R., Thorsen, N.H., Støen, O.-G., Berget, D.A., Lien, O.M., Frank, J. & Linnell, J.D.C. 2018. Studier av atferd hos ulv ved hjelp av viltkamera og nærhetsteknologi – en pilotstudie. NINA Rapport 1464. ...
  • Tiltak for å mestre frykt for å møte bjørn 

   Johansson, Maria; Støen, Ole-Gunnar; Flykt, Anders; Frank, Jens (NINA Rapport;1491, Research report, 2018)
   Johansson, M., Støen, O.-G., Flykt, A., Frank, J. 2018. Tiltak for å mestre frykt for å møte bjørn. NINA Rapport 1491. Norsk institutt for naturforskning. Bjørnebestanden i Skandinavia har økt kraftig de siste 30 årene, ...
  • Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning 

   Odden, John; Krange, Olve; Sivertsen, Therese R.; Nilsen, Erlend B.; Figari, Helene; Frank, Jens; Linnell, John D.C.; Skogen, Ketil; Thorsen, Neri H.; Støen, Ole-Gunnar (NINA Rapport;1568, Research report, 2018)
   Odden, J., Krange, O., Sivertsen, T.R., Nilsen, E.B., Figari, H., Frank, J., Linnell, J.D.C., Skogen, K., Thorsen, N.H. & Støen, O.-G. 2018. Ulveangrep på hunder i Skandinavia – En tverrfaglig utredning. NINA Rapport 1568. ...
  • Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 

   Linnell, John Durrus; Støen, Ole-Gunnar; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Flagstad, Øystein; Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Swenson, Jon; Odden, John (NINA Rapport;1123, Research report, 2015)
   Linnell, J. D. C., Støen, O.-G., Hansen, I., Eilertsen, S., Flagstad, Ø. Gervasi, V., Brøseth, H., Swenson, J. & Odden, J. 2015. Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 – NINA Rapport ...
  • Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk og diett 

   Rivrud, Inger Maren; Odden, John; Davey, Marie; Thorsen, Neri H.; Rolandsen, Christer M.; Støen, Ole-Gunnar; Mysterud, Atle; Grøntvedt, Carl Andreas; Fossøy, Frode; Våge, Jørn; Rokseth, Malin; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2451, Research report, 2024)
   Rivrud, I.M., Odden, J., Davey, M., Thorsen, N.H., Rolandsen, C.M., Støen, O., Mysterud, A., Grøntvedt, C.A., Fossøy, F., Våge, J., Reiten, M.R. & Rosvold, J. 2024. Villsvin i Norge. Bestandsovervåking: Utbredelse, områdebruk ...