• Best practice—Is natural revegetation sufficient to achieve mitigation goals in road construction? 

   Mehlhoop, Anne Catriona; Skrindo, Astrid Brekke; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aims: The area influenced by road construction is large, and measures to re-establish vegetation in disturbed areas are routinely carried out to reduce impacts on biodiversity. However, goals of mitigation measures are ...
  • Literature review of wetland remote sensing and mapping 

   Venter, Zander; Nowell, Megan; Bakkestuen, Vegar; Ruud, Audun; Kruse, Marion; Skrindo, Astrid Brekke; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2014, Report, 2021)
   Venter, Z.S., Nowell, M.S., Bakkestuen, V., Ruud, A., Kruse, M., Skrindo, A.B., Kyrkjeeide, M.O. & Singsaas, F.T. 2021. Literature review of wetland remote sensing and mapping. NINA Rapport 2014. Norsk institutt for ...
  • Metode for avgrensning av areal som påvirkes av nedbygging av natur. Influensområder av nedbygging og inngrep 

   Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Lindhjem, Henrik; Magnussen, Kristin; Skrindo, Astrid Brekke; Nybø, Signe; Teien, Kristin Thorsrud (NINA Rapport;1989, Research report, 2022)
   Bakkestuen, V, Erikstad, L, Magnussen, K, Lindhjem, H., Skrindo, A, Nybø, S og Teien, K. T. 2022. Metode for avgrensning av areal som påvirkes av nedbygging av natur. Influensområder av nedbygging og inngrep. NINA Rapport ...
  • Naturlig revegetering fra stedlige toppmasser. Erfaringer fra utvalgte vegprosjekter 

   Skrindo, Astrid Brekke; Mehlhoop, Anne Catriona (NINA Rapport;2067, Research report, 2021)
   Skrindo, A.B. & Mehlhoop, A.C. 2021. Naturlig revegetering fra stedlige toppmasser. Erfaringer fra utvalgte vegprosjekter. NINA Rapport 2067. Norsk institutt for naturforskning. Naturinngrep er den største trusselen mot ...
  • Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? 

   Skrindo, Astrid Brekke; Magnussen, Kristin; Vassvik, Linn; Stabbetorp, Odd; Bakkestuen, Vegar; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke; Sandvik, Hanno; Blaalid, Rakel (NINA Rapport;1912, Research report, 2020)
   Skrindo, A.B., Magnussen, K., Vassvik, L., Stabbetorp, O., Bakkestuen, V., Often, A., Olsen, S.L., Westergaard, K.B., Sandvik, H. & Blaalid, R. 2020. Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? NINA ...
  • Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒2024. Årsrapport 2021 

   Evju, Marianne; Skrindo, Astrid Brekke; Solstad, Heidi (NINA Rapport;2045, Research report, 2021)
   Evju, M., Skrindo, A.B. & Solstad, H. (red.) 2021. Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒2024. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2045. Norsk institutt for naturforskning. Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er ...
  • Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒2024. Årsrapport 2022 

   Evju, Marianne; Skrindo, Astrid Brekke; Solstad, Heidi (NINA Rapport;2195, Research report, 2022)
   Evju, M., Skrindo, A.B. & Solstad, H. (red.) 2022. Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark 2021‒ 2024. Årsrapport 2022. NINA Rapport 2195. Norsk institutt for naturforskning. Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone ...
  • Reetablering av vegetasjon i tørrlagte vannmagasin 

   Skrindo, Astrid Brekke; Hagen, Dagmar; Mehlhoop, Anne Catriona; Singsaas, Frode Thomassen; Bredin, Yennie Katarina (NINA Rapport;2077, Research report, 2022)
   Skrindo, A.B., Hagen, D., Mehlhoop, A.C., Singsaas, F.T. & Bredin, Y.K. 2022. Reetablering av vegetasjon i tørrlagte vannmagasin. NINA Rapport 2077. Norsk institutt for naturforskning. Naturinngrep og tap av leveområder ...
  • Restaurering av natur i Norge – et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet 

   Hagen, Dagmar; Skrindo, Astrid Brekke (NINA Temahefte;42, Book, 2010)
  • Vanskelige arter og vanskelige valg. Prioritering av innsats mot fremmede karplanter 

   Skrindo, Astrid Brekke; Magnussen, Kristin; Tingstad, Lise; Sandvik, Hanno; Often, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Vassvik, Linn (NINA Temahefte;83, Book, 2021)