• Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen? 

   Krange, Olve; Tangeland, Torvald; Skogen, Ketil (NINA rapport;657, Research report, 2011)
   Krange, O., Tangeland, T. & Skogen, K.. 2011. Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen? – NINA Rapport 657, 74 sider. Rapporten tar opp to emner: - ...
  • Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation andlandscape change: Embedded in different packages of environmental concern? 

   Skogen, Ketil; Helland, Håvard; Kaltenborn, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Climate change and biodiversity loss are often seen as the two most serious environmental threats facing humanity. It also seems to be a common notion that concerns about these issues are embedded in the same package of ...
  • Erfaringer med ulv 

   Skogen, Ketil; Johansson, Maria; Figari, Helene; Flykt, Anders; Krange, Olve (NINA Rapport;1567, Research report, 2018)
   Skogen, K., Johansson, M., Figari, H., Flykt, A. & Krange, O. 2018 Erfaringer med ulv. NINA Rapport 1567. Norsk institutt for naturforskning. I senere tid har spørsmålet om ulvens oppførsel overfor mennesker og nær ...
  • Jervejakt og jervejegere. En intervjuundersøkelse på Østlandet 

   Bekk Norstad, Ariane; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1422, Research report, 2017)
   Bekk Norstad, A. og K. Skogen (2017) Jervejakt og jervejegere. En intervjuundersøkelse på Østlandet - NINA Rapport 1442. 27 s. Myndighetene ønsker at bestandsmålet for jerv skal nås gjennom lisensjakt, fordi det antas å ...
  • Konsensus i konflikt. Sosiale representasjoner av ulv 

   Figari, Helene; Skogen, Ketil (NINA Rapport;391, Research report, 2008)
   Figari, H. og Skogen, K. 2008. Konsensus i konflikt. Sosiale representasjoner av ulv. – NINA Rapport 391, 64 s. Samfunnsvitenskapelig forskning på rovdyrfeltet har i all hovedsak vært opptatt av å forklare motstridende ...
  • Locating human-wildlife interactions: landscape constructions andresponses to large carnivore conservation in India and Norway 

   Ghosal, Sunetro; Skogen, Ketil; Krishnan, Siddhartha (Peer reviewed, 2015)
   People’s reactions to large carnivores take many forms, ranging from support and coexistence to resistance and conflict. While these reactions are the outcome of many different factors, in this paper we specifically ...
  • Loven øst for Glomma. Om støtte for ulovlig jakt på ulv som uttrykk for politisk motstand 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Konfliktene som utspiller seg rundt forvaltningen av ulv har etablert seg som et stabilt og synlig trekk i den norske politiske offentligheten. Også på bakken, ute blant vanlige folk, er kontroversene sterke. I deler av ...
  • Meninger om merking av store rovdyr 

   Skogen, Ketil (NINA rapport;916, Research report, 2012)
   Skogen, K. 2012. Meninger om merking av store rovdyr. NINA Rapport 916, 28 s. Tidligere studier har vist at merking og annen manipulering av store rovdyr er omstridt, og særlig blant dem som har klare oppfatninger om ...
  • Meninger om rovviltforvaltning. Erfaringer fra tre kommuner på Østlandet 

   Skogen, Ketil; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA rapport;607, Research report, 2010)
   Ketil Skogen, Helene Figari og Olve Krange. 2010. Meninger om rovviltforvaltning - NINA Rapport 607. 64 s. I flere tiår har rovvilt vært et viktig forskningstema i Norge. Det gjelder først og fremst de store rovdyras ...
  • Mulige konsekvenser av rovdyrsikre gjerder for friluftsliv og hjortevilt 

   Lindhjem, Henrik; Solberg, Erling Johan; Linnell, John Durrus; Skogen, Ketil (NINA rapport;611, Research report, 2010)
   Henrik Lindhjem, Erling J. Solberg, John Linnell og Ketil Skogen. 2010. Mulige konsekvenser av rovdyrsikre gjerder for friluftsliv og hjortevilt – NINA Rapport 611. 29s. Rovdyrsikre gjerder er etter norsk standard ...
  • Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil; Helland, Håvard (NINA Rapport;1386, Research report, 2017)
   Krange, O., Skogen, K. og Helland, H. 2017. Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017. - NINA Rapport 1386. 28 s. I forbindelse med prosjektet «Illegal hunting of large carnivores» ble det rundt ...
  • Nordmenns holdninger til ulv – 2018 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1570, Research report, 2018)
   Krange, O. & Skogen, K. 2018. Nordmenns holdninger til ulv – 2018. NINA Rapport 1570. Norsk institutt for naturforskning. I samarbeid med meningsmålingsbyrået Ipsos gjennomførte NINA våren 2018 en spørreundersøkelse om ...
  • Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene 

   Tangeland, Torvald; Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA rapport;650, Research report, 2010)
   Torvald Tangeland, Ketil Skogen og Olve Krange. 2010. Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene. - NINA Rapport 650, 84 s NINA gjennomførte høsten 2010 en spørreundersøkelse ...
  • The Political dimensions of illegal wolf hunting: anti-elitism, lack of trust in institutions and acceptance of illegal wolf killing among Norwegian hunters 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (Journal article, 2020)
   Qualitative studies have indicated that the illegal killing of wolves is often attributed a protest dimension. However, we have limited knowledge about the factors that impact this judgement. The present study investigates ...
  • Rovdyr og landskap. Rovdyras plass i ulke landskapsforståelser 

   Skuland, Silje Elisabeth; Skogen, Ketil (NINA Rapport;491, Research report, 2009)
   Skuland, S. & Skogen, K. 2009. Rovdyr og landskap. Rovdyras plass i ulke landskapsforståelser. - NINA Rapport 491. 54 s.
  • Rødlista mellom vitenskap og politikk. En sosiologisk studie av Norsk Rødliste 2006 

   Jørstad, Einar; Skogen, Ketil (NINA Rapport;395, Research report, 2009)
   Jørstad, E. & Skogen, K. 2008. Rødlista mellom vitenskap og politikk. En sosiologisk studie av Norsk rødliste 2006. – NINA Rapport 395, 53 s. Det er et uttalt mål i norsk naturforvaltning og miljøpolitikk at beslutninger ...
  • Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia 

   Linnell, John Durrus; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John; Skogen, Ketil; Andersen, Reidar (NINA Rapport;86, Research report, 2005)
   Linnell, J.D.C., Andrén, H., Liberg, O., Odden, J., Skogen, K. og Andersen, R. 2005. - Scandlynx: a vision for coordinated lynx research in Scandinavia. - NINA Rapport 86. 26 s. This document presents a vision for research ...
  • Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland 

   Haaland, Hanne; Skogen, Ketil; Landa, Arild Magne; Loeks, Dave; Andersen, Oddgeir; Aastrup, Peter; Egevang, Carsten; May, Roel (NINA Rapport;6, Research report, 2005)
   Hanne Haaland, Ketil Skogen, Arild Landa, Dave Loeks, Oddgeir Andersen, Peter Aastrup, Carsten Egevang & Roel May. 2005. Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland - NINA Rapport 6. 137 s. I ...
  • Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1663, Research report, 2019)
   Krange, O. Skogen, K. 2019. Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. NINA Rapport 1663. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten handler om nordmenns syn på ulovlig jakt ...
  • Ulv og friluftsliv i Østmarka 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1502, Research report, 2018)
   Skogen, K. & Krange, O. 2018. Ulv og friluftsliv i Østmarka. NINA Rapport 1502. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 gjennomførte NINA en undersøkelse om holdninger til ulv blant folk som bor rundt Øst-marka. Dette ...