• Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen 

   Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim P.; Nilsen, Erlend B.; Åström, Jens (NINA Rapport;1560, Research report, 2018)
   Skarpaas, O., Töpper, J.P., Nilsen, E.B., Åström, J. 2018. Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen. NINA Rapport 1560. Norsk institutt for naturforskning. Som en del av arbeidet mot en kostnadseffektiv, ...
  • Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg 

   Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd (NINA Kortrapport;37, Research report, 2016)
   Evju, M., Skarpaas, O. og Stabbetorp, O. (2016). Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg. - NINA Kortrapport 37. 30 s. Dragehode Dracocephalum ruyschiana er en prioritert art med egen forskrift ...
  • Forecasting the Nature Index. A comparison of methods 

   Skarpaas, Olav; Pedersen, Bård (NINA rapport;794, Research report, 2012)
   Skarpaas, O. & Pedersen, B. 2012. Forecasting the Nature Index: a comparison of methods - NINA Report 794. 28 pp. The Nature Index (NI) is an aggregate of many biodiversity indicators developed to give an overview of the ...
  • Fremmede arter får superkrefter 

   Olsen, Siri Lie; Hamre, Liv Norunn; Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim (Journal article, 2020)
  • Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter» 

   Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;915, Research report, 2012)
   Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2012. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter». - NINA Rapport 915. 76 s. Fremmede ...
  • Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer» 

   Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;980, Research report, 2013-09)
   Hagen, D., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Skarpaas, O. Staverløkk, A., Ødegaard, F. 2013. Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer». - NINA Rapport 980. 92 s. Globalisering og ...
  • Habitat connectivity affects specialist species richness more than generalists in veteran trees 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Skarpaas, Olav; Blumentrath, Stefan; Birkemoe, Tone; Evju, Marianne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Intensified human land use continues to increase habitat loss and fragmentation, and leads to a homogenization of biodiversity. Specialized species with narrow niches seem to be declining more rapidly than generalist ...
  • Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet 

   Bratli, Harald; Evju, Marianne; Jordal, John Bjarne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil (NINA rapport;1100, Research report, 2014)
   Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Skarpaas, O. & Stabbetorp, O.E. 2014. Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. – NINA Rapport 1100. 76 s. Rapporten ...
  • Hule eiker - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode (NINA rapport;710, Research report, 2011)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T. E., Endrestøl, A., Evju, M., Hanssen, O., Skarpaas, O., Stabbetorp, O., Ødegaard, F. 2011. Hule eiker – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - ...
  • Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet? 

   Stabbetorp, Odd; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Evju, Marianne (Journal article, 2018-06-22)
  • Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii) 

   Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd; Skarpaas, Olav; Often, Anders; Gajda, Honorata (NINA Rapport;1231, Research report, 2016-02-16)
   Olsen, S.L., Stabbetorp, O., Skarpaas, O., Often, A. & Gajda, H. 2016. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii). - NINA Rapport 1231. 78 s. Spredning ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;238, Research report, 2007)
   Sverdrup-Thygeson, A., Blom, H., Brandrud, T. E., Bratli, H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). ...
  • Nasjonal overvåking av hul eik. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;1007, Research report, 2013)
   Rapporten beskriver overvåkingsopplegget for hule eiker slik det er utviklet i ARKO-prosjektet. Vi har tatt utgangspunkt i data fra to år med pilotstudier i hotspot-habitatet Hule eiker i ARKO (Sverdrup- Thygeson et al. ...
  • Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet 

   Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;1057, Research report, 2014)
   Brandrud, T. E., Evju, M. & Skarpaas, O. 2014. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. - NINA Rapport 1057. 37 s. Et nasjonalt overvåkingsprogram ...
  • Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultat fra første overvåkingsomløp 2013−2015 

   Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Blaalid, Rakel; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;1297, Research report, 2016-12-01)
   Brandrud, T. E., Evju, M., Blaalid, R. og Skarpaas, O. 2016. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Resultat fra første overvåkingsomløp 2013−2015. - NINA Rapport 1297. 128 s. Et nasjonalt ...
  • Nature Index. General framework, statistical method and data collection for Norway 

   Certain, Gregoire; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;542, Research report, 2010)
   Certain, G. and Skarpaas, O. 2010. Nature Index: General framework, statistical method and data collection for Norway – NINA Report 542. 47 pp. The Nature Index for Norway has been developed to be an aggregated measure ...
  • Naturindeks for Norge – forslag til rammeverk 

   Nybø, Signe; Skarpaas, Olav; Framstad, Erik; Kålås, John Atle (NINA Rapport;347, Research report, 2008)
   Nybø, S. Skarpaas, O., Framstad, E. & Kålås, J.A. 2008. Naturindeks for Norge - forslag til rammeverk - NINA Rapport 347. 68 s. Regjeringen Stoltenberg 2006-dd. har nedfelt i sin Soria Moria erklæring: ”Regjeringen vil ...
  • Naturindeks og økonomisk aktivitet. Analyse av påvirkningsfaktorer 

   Garnåsjordet, Per Arild; Framstad, Erik; Aslaksen, Iulie; Jakobsson, Simon; Skarpaas, Olav; Chen, Xianwen (NINA Rapport;1747, Research report, 2019)
   Garnåsjordet, P.A., Framstad, E., Aslaksen, I., Jakobsson, S., Skarpaas. O. & Chen, X. 2019. Naturindeks og økonomisk aktivitet: Analyse av påvirkningsfaktorer. NINA Rapport 1747. Norsk institutt for naturforskning. Naturindeks ...
  • Naturindeks. Bakgrunnsdokumenter for utprøving av metode i Midt-Norge 

   Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;426, Research report, 2008)
   Nybø, S. & Skarpaas, O. (red.). 2008 Naturindeks. Bakgrunnsdokumenter for utprøving av metode i Midt-Norge. – NINA Rapport 426. 69 s. Rapporten er en sammenstilling av bakgrunnsdokumenter som har vært utarbeidet i forbindelse ...
  • Naturindeks. Utprøving av metode i Midt-Norge 

   Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;425, Research report, 2008)
   Nybø, S. & Skarpaas, O. 2008. Naturindeks. Utprøving av metode i Midt-Norge. – NINA Rapport 425. 45 s. Utvikling av en naturindeks er initiert av Stoltenbergregjeringen gjennom Soria Moriaerklæringen. Naturindeksen skal ...